20140816Vol010许诺Sabrina114P许诺Sabrina美媛馆

20140816Vol010许诺Sabrina114P许诺Sabrina美媛馆

归芍川芎地榆草,日三夜四除痛痒。歌括∶产后风湿客脾经,气血凝滞四肢肿。

又有肿痛流脓水,此是肾家风湿热;滋肾通耳汤尝试,也有痰火虚血气。东垣曰∶脉贵有神。

如干燥而形色反见胖嫩者,肾与膀胱阴阳俱虚也。形寒饮冷,肺之害。

如见危症,三服后,即用加参,益气以救血脱也;如有痰火,少佐橘红、炒芩之类,竹沥、姜汁亦可加之,黄柏、黄连切不可并用,慎之!滋荣活络汤治产后血少口噤项强筋搐类风症。以此观之,他病伏热之人,上焦淤血而作吐者,亦其病之有瘳也。

虚而有火也。身寒加附子者,回其孤阳也。虚实之辨,不可不察。总属天之风邪,而人身中有寒、热、燥、湿、虚、实之化。

 三阳实三阴虚,汗不出;三阴实三阳虚,汗不止。胃气亏绝,其能久乎?

Leave a Reply