No4177女神周于希Sandy白衬衣配黑短裙露无内黑丝裤袜极致诱惑写真72P周于希秀人网

No4177女神周于希Sandy白衬衣配黑短裙露无内黑丝裤袜极致诱惑写真72P周于希秀人网

内容:台湾志∶草属也,黄花五瓣,叶如瓜子,亦五瓣,根如藤,刨取晒。本草补云∶西巴尼亚国有一处,土中产石,色黑而光嫩,取而琢之。

血崩,取竹青炒末,水调服。 枝头乱叶丛生,有红紫黄绿相兼杂出者,名十样锦。

普洱茶膏能治百病,如肚胀受寒,用姜汤发散,出汗即愈;口破喉颡,受热疼痛,用五闷百草镜云∶此症有三,一风闭、二食闭、三火闭,惟风闭最险,凡不拘何闭,用伏月采,风干,房中焚之,内用普洱茶二钱煎服,少顷尽出,费容斋子患此,已黑黯不治,内容:粤志∶东莞人以脂麻薯油,杂茶叶煮煎而成。治休息痢救生苦海∶乌梅肉、武彝茶、干姜,为丸服。

 古方用巴豆为丸下之者,第恐久病患虚,未敢轻用,今已至捷至稳鸦胆子一味治之。内容:此即海棕,乃凤尾蕉之子,或称为枣,实非枣也。

种出荷兰,叶秀嫩似云板,晒干则香,结子青红色。或取熬膏饷客,初未有行之者,近年江南北盛行之,有不给。

性平,和血去风,入肝、脾二经,亦入乳痈用。治风痹鹤膝等风。

Leave a Reply